Bryne Rør på oppdrag i Tromsø

Vi hadde oppdraget på et prosjekt med oppbygging av Kvitebjørn – et energigjenvinningsanlegg på Skattøra utenfor Tromsø.

I februar 2016 sendte vi både utstyr og medarbeidere til Tromsø hvor de skulle være med på å bygge et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg. Kvitebjørn Varme AS eier og drifter varmesentraler og fjernvarmenett i Tromsø. Ved forbrenning av avfall leverer de varme til oppvarming og tappevann i Tromsø by og innbyggere. I løpet av få år skal anlegget kunne levere over 120 GWh varme – som tilsvarer varmeforbruket til over 12.000 boliger.

AF Energibygg ANS står for totalentreprisen og har valgt å ta med seg sine lokale samarbeidspartnere på jobben. De aller fleste fagene er hentet fra Rogaland mens et firma fra Tromsø utfører gravearbeidet. Det er leid inn rørleggere fra et firma i Tromsø for å legge rør i gulv i den tidlige fasen på prosjektet.

Prosjekteringen på 6 måneder er utført i Sandnes, i tillegg til produksjon av betongelementer og hulldekker. Disse, biler og annet utstyr er sendt med skip nordover, mens arbeidsstaben reiser med fly. Bryne Rør har en bemanning på 2 personer gående på fulltid på prosjektet i turnuser på 10 dager og står for leveransen av sanitær-, sprinkler- og varmeanlegg.

Totalt koster investeringen for utbyggeren, Kvitebjørn Fjernvarme AS, en halv milliard. Det nye anlegget skal stå ferdig våren 2017.

Stadig flere oppdrag i landbruket
Rørleggerbas Simon Reece på taket av adm. bygget med utsikt over kjelhallen.
Bil og verktøy på plass i container – Simon Reece, rørleggerbas, og Nicolai Heskestad, rørlegger, Bryne Rør AS hos Norlines på Sandnes Havn.