Produkter Tjenester Meny

Stadig flere oppdrag i landbruket

I Bryne Rør får vi stadig flere oppdrag i landbruket.  Vi har derfor opparbeidet oss en spisskompetanse på rørleggerarbeid for den moderne bonden.

Det er stadig mere fokus på tekniske løsninger i driftsbygninger, spesielt da for de som driver melkeproduksjon.  Det er mer og mer vanlig med varmegjenvinning (henter energi fra nedkjøling av melken) til melketanken.  Dette blir da blant annet brukt til å varme opp drikkevann til dyrene i fjøset og vannbåren gulvvarme.

Det samme gjelder melkeroboter. En melkerobot er en automatisert melkemaskin som brukes i forbindelse med løsdriftfjøs. Vi utfører tilkopling av vann til melkeroboter for våre landbrukskunder.

Av standardleveranser inngår da som oftest sirkulasjonsledninger med tappevann til drikkekar for frostfri utførelse og vanlig sanitærarbeid til baderom og kontor.

Dette er tjenester vi gjerne utfører i kombinasjon med varmeløsninger slik som vannbåren varme for liggearealer til dyr. Bruk av varmepumper for oppvarming av tappevann er nå også mer og mer vanlig.  Etter hvert som teknologien tar over i fjøset, får bonden mer tid til å være på kontoret hvor vi der også gjerne etablerer vannbåren varme i gulvene.

Oppdragene i landbruket er gjerne litt mer kompliserte og det stilles store krav til vår utførelse.

Vi har over 50 års erfaring med landbruk, både nybygg og servicearbeider.