Produkter Tjenester Meny

Vær føre var - inngå en serviceavtale

Føre var med serviceavtale

Føre var er vår serviceavtale. Da er du trygg på at anleggene dine virker slik de skal og når de skal, og at du unngår store reparasjons- eller utskiftingskostnader.

Rør og VVS-utstyr trenger jevnlig ettersyn. Godt vedlikehold øker levetiden og reduserer risikoen for driftsavbrudd. På sprinkleranlegg er det påbudt med ettersyn minst en gang hvert halvår.

Hvor mye vil du gjøre selv?

Før du tegner serviceavtale med oss, går vi gjennom alle aktuelle kontrollpunkter og oppgaver sammen med driftspersonalet. Deretter utarbeider vi en tilstandsrapport som danner grunnlag for veien videre både med tanke på vedlikeholdsoppgaver og eventuelle utbedringstiltak. Deretter blir vi blant annet enige om hvilke oppgaver dere ivaretar selv, og hvilke oppgaver dere ønsker at Bryne Rør skal ta hånd om.

I tillegg til jevnlig kontroll og ettersyn, vil du som en del av Føre var-avtalen ha prioritet i forhold til utrykning ved akutte hendelser.

Ryggen fri

En av de store gevinstene ved et formelt samarbeid med rørlegger om service og vedlikehold, er at du kan tillate deg å senke skuldrene når det gjelder konsekvenser ved eventuelle uhell. Har du Føre var-avtalen, så er det vårt ansvar dersom det skjer noe som følge av manglende eller dårlig utført vedlikehold. 

Fast pris

Prisen på Føre var-avtalen varierer med størrelsen på bygget og anleggenes omfang og nivå. Vi tar uansett en grundig gjennomgang med deg slik at du selv kan se og velge nivå på avtalen. Når det er gjort, får du en fast årlig pris. Enkelt, trygt og forutsigbart. 

Vær føre var allerede i dag. Kontakt Helge Nordbrønd på tlf. 930 17 332 eller: