Produkter Tjenester Meny

Vannmåler og tilbakeslagsventil er påbudt i Time

I vår kommune er det pålagt for alle forbrukerne å ha tilbakeslagssikring og vannmåler. Det er også flere og flere andre kommuner som praktiserer dette.

Per 31.12.2016 har ca. 67% av abonnentene installert vannmåler i Time kommune og ca. 44 % har installert tilbakeslagsventil. 

Minske vann- og avløpskostnaden din

Med en vannmåler kan du som forbruker påvirke størrelsen på vann- og avløpsregningen din. Uten måler blir regningen fastsatt etter størrelsen på boenheten din. Gjennomsnittlig vannforbruk i Norge er rundt 50 000 liter per person.

Sikre deg mot forurensning

Med tilbakeslagsventil hindrer man at forurenset vann fra en abonnent går tilbake til offentlig vannledning og spredd videre til andre i kommunen. Vi har alle et ansvar for dette.

Viktig med ekspansjonskar i tappevannsystemet

Et annet moment her som ikke blir så ofte nevnt er dette med viktigheten av ekspansjonskar for tappevann. Uten tilbakeslagsventil går overtrykk tilbake til hovedledningen når kaldt vann varmes opp og ekspanderer.  Norsk standard (NS1717) sier at det ikke er tillatt å slippe behandlet vann tilbake på nettet.  Det som da skjer er at det drypper fra sikkerhetsventilen til varmtvannsberederen med det ubehag det medfører.  Det vil også skje når det er innmontert en vannmåler og tilbakeslagsventil på vanninntaket. 

Vår anbefaling er da å montere inn et ekspansjonskar i tappevannssystemet som fanger opp utvidelsen av varmtvannet. 

Vi har kunnskapen og erfaringen til å hjelpe deg med dette.